Glukoz Tolerans Testleri

 

POSTPRANDİAL GLUKOZ TESTİ: -Hasta aç iken bazal kan örneği alınır.Kahvaltı verildikten 2 saat sonra tekrar kan örneği alınır.

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ: -Test sabah 10-12 saat açlık sonrası uygulanır.

-Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir, uyumamalıdır.

-Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 3 gün önceden bırakılmalıdır.

-Bulantı ve kusma olduğunda test sonlandırılmalıdır.

-Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya sonra olmasına önem verilmelidir.

-Uygulama için;

-ilk bazal kan örneği alınır.

-Erişkin için 75 gr glukoz  400 ml. su ile ağızdan verilir.

-30, 60, 90, 120, 180, dakikalarda kan örnekleri alınır.

GEBELERDE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ:

-Tarama amaçlı 24-28. haftalarda yapılır.

-Açlık gerektirmez.

-50 gr Glukoz 400 ml su ile verilir.

-1 saat sonra kan örneği alınır. Not:Tarama amaçlı gebe OGTT’si sonrası 1. saat kan glukozu >140 mg/dl ise tanı amaçlı 100 gr glukoz ile OGTT yapılır.

-100 gr. Glukoz testinde gebe aç olmalıdır.100 gr glukoz 400ml su ile ağızdan verilir.

-60.120.180.dakikalarda kan örnekleri alınır.